Ρομποτική για παιδιά 10-16

Εξερεύνηση

Τα παιδιά μαθαίνουν για την κατασκευή και τον προγραμματισμό ενός ρομπότ για διάφορους σκοπούς, μελετούν τη συμπεριφορά του ρομπότ και παρατηρούν τους φυσικούς περιορισμούς που το διέπουν.

Εκμάθηση

Μέσω της διαδικασίας του προγραμματισμού, οι μαθητές εισάγονται σε σύνθετες έννοιες της Πληροφορικής, όπως στην έννοια της μεταβλητής, της επανάληψης και του ελέγχου.

Αυριανοί επιστήμονες!

Η ενασχόληση με την κατασκευή τονώνει το ενδιαφέρον των παιδιών για τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της μηχανικής και τους καθιστά ενεργούς συμμετέχοντες στη διαμόρφωση της τεχνολογίας στο μέλλον τους.

Μέλος ομάδας

Οι μαθητές που ασχολούνται με την εκπαιδευτική ρομποτική αποκομίζουν πολλαπλά οφέλη. H εκπαιδευτική ρομποτική υποστηρίζει την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω συνεργασίας στην ομάδα, εκμάθησης από τους συνομηλίκους, ενώ ωθεί τους μαθητές στην υπευθυνότητα και τονώνει την αυτοπεποίθησή τους.