Γιατί εκπαιδευτική ροµποτική;

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να είναι μέρος της δράσης, αυξάνοντας τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθηση τους!

Τα παιδιά μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο να:

Συνεργάζονται

Επικοινωνούν

Έχουν ρόλο στην ομάδα

Πειραματίζονται

Ανακαλύπτουν νέες γνώσεις

Έχουν συστηματικό τρόπο σκέψης

Αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα

Βελτιώνουν την δημιουργικότητα τους

Ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους

Είναι αισιόδοξα

Προβληματίζονται

Περνάνε καλά!!!

Συνδυαστική Γνώση

Ο κλάδος της ρομποτικής συνδυάζει την επιστήμη των Μαθηματικών (π.χ. μέτρηση αποστάσεων), της Φυσικής (π.χ. μελέτη της κίνησης και της τριβής), της Μηχανικής (π.χ. κατασκευή με δομικά υλικά), της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής καθώς επίσης και του Προγραμματισμού.

2015

Ξεκινήσαμε τη ρομποτική

600+

Μαθητές

100+

Συμμετοχές σε διαγωνισμούς

40

Βραβεία & διακρίσεις

Συνεργασία & Διασκέδαση

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που καλλιεργεί το αίσθημα της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών.

Μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής, ενθαρρύνονται τα παιδιά για την κατασκευή αλλά και τον προγραμματισμό ενός ρομπότ και η εκπαίδευση γίνεται διασκέδαση!